AKADEMİ

LORİS’in, Parfümoloji adı altında tüm mağaza çalışanlarına yönelik olarak uyguladığı eğitim müfredatı, uçtan uca parfüm satış uzmanlığını ve mağazacılığı kapsar. 

Mağazalarda müşterilerimizle yüz yüze iletişim kuran satış danışmanlarımızın, aynı zamanda yaptıkları işte birer uzman olarak eğitim almaları, kurumsal kültürümüzde yerleşmesini arzuladığımız önemli bir iş hedefidir.

Parfümologlar öncelikle LORİS markasını çok iyi tanır, markamızın hedeflerini, sorumluluklarını ve markamıza değer katacak faktörleri net olarak bilirler.

Yetkinliklerimize, kurumsal kültürümüzün yapıtaşlarına ve kurumsal değerlerimize hakimdirler ve bu değerlerin müşterilerimize yansıtılması konusunda aktif olarak görev alırlar.

Parfümoloji eğitimleri aynı zamanda temel koku eğitimlerini ve LORİS Parfüm’ün ürün skalasını ve ürün bilgilerini de ayrıntılı olarak kapsamaktadır. Mağazalarımızdan içeri giren her müşterinin kokulara ve LORIS Parfüm ürünlerine yönelik sorularını bilgi ve eğitimleri sayesinde doğru olarak yanıtlarlar. Benzer ürün ve markalardan LORİS Parfüm’ü ayıran en önemli fark parfümologlarının bilgi ve vizyonudur.  

LORİS Parfüm mağazalarının kurumsal standartları, ürün dizilimleri ve mağazalarda çalışan ekibin giyim standartları eğitimin önemli bir parçasını oluşturur.

Parfümoloji eğitiminin bir diğer önemli başlığı, LORİS Parfüm’ün bir perakende satış kanalı olmasından kaynaklı mağazacılık eğitimleridir. Perakendeciliğin temel tanımlarından başlamak üzere, mağaza açılış kapanış standartlarına, mağazacılıkta karlılık, verimlilik, kampanya yönetimi, stok yönetimi ve ürün siparişine dek geniş bir skalada mağaza yönetimi modülü tamamlanır.

Markalarına, koku ve parfüm bilgisine ve nihayetinde mağazacılık konusuna ayrıntılı bir biçimde hakim olan LORİS Parfümologları'nın eğitimlerinin son aşaması, müşteri ilişkileri yönetimi, satış eğitimi, işe liderlik edebilmelerini sağlayan bilgiye ulaşmaları ve satışı en iyi biçimde sonlandırmalarını sağlayan taktiklerin verilmesidir.