Loris Genel Merkez Ekibi - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi


Tarih: 11.02.2021

Yer: Gebze / Kocaeli

Loris Genel Merkez çalışanları, Loris Akademi tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni tamamladılar.

İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek amacıyla verilen eğitim, şirketimizce belirli aralıklarla tekrarlanmaktadır.